Ceník služeb

Ceník lékařských výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění

Vstupní prohlídka do zaměstnání, vyšetření a posudek k pracovní činnosti 650,-
Vyšetření a posudek zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, držení střelné zbraně, vydání zdravotního průkazu 650,-
Potvrzení zdravotní způsobilosti ke studiu a k účasti na rekreačních akcích 450,-
Posudek o zdravotní způsobilosti k organizované sportovní činnosti 650,-
Lékařské vyšetření na vlastní žádost (pro cesty do zahraničí, před ústavním léčením, lázněmi pro samoplátce, před interrupcí apod.) 650,-
Posudek o bolestném 500,-
Oznámení pojistné události (úrazu) komerční pojišťovně 300,-
Vyšetření a zpráva v případě úrazu nebo napadení jinou osobou 450,-
Očkování na vlastní žádost (bez ceny vakcíny) 230,-
Pořízení podrobného výpisu ze zdravotní dokumentace (pro komerční pojištění) 350,-
Výpis z dokumentace pro závodního lékaře 300,-
Vyjádření lékaře k umístění osoby do zařízení sociálních služeb 250,-
Vyšetření zdravotního stavu žadatele o pěstounskou péči 415,-
Potvrzení o zdravotním stavu 200,-
Jednoduché administrativní výkony. Duplikát PN. 100,-
Kopie ze zdravotní dokumentace pro vlastní potřebu – 1 stránka 5,-
Účast praktického lékaře na jednání v zájmu fyzických nebo právnických osob, činnost pro zaměstnavatele, zdravotně výchovná činnost – v hodinové sazbě 1000,-