O nás

MUDr. Alena Plešková

Absolventka Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity v Brně, v roce 2010 promována lékařkou
medicíny.

Od roku 2011 zařazena do vzdělávacího programu všeobecné praktické lékařství, který v roce
2014 úspěšně ukončila složením atestační zkoušky.

Od roku 2011 do roku 2014 zaměstnána na částečný úvazek na Kardiologické klinice Fakultní
nemocnice v Brně jako sekundární lékař a lékař příjmové ambulance.

Od roku 2012 do roku 2014 zaměstnána jako službu konající lékař na Interním oddělení a
Oddělení následné péče v Nemocnici Tišnov.

Aktivní účastnice XXII. výročního sjezdu České kardiologické společnosti v Brně v roce 2014.
Od roku 2015 do roku 2018 na mateřské dovolené.

 

Irena SvatošováIrena Svatošová

Absolventka Střední zdravotnické školy Pardubice

Pracovala jako zdravotní sestra v Ústřední vojenské nemocnici Praha na oddělení úrazové chirurgie a v Pardubické nemocnici na oddělení radiodiagnostiky a na oddělení traumatologie.

Je držitelkou osvědčení Ministerstva zdravotnictví k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.

 

MUDr. Martina HubíkováMUDr. Martina Hubíková

Momentálně na mateřské dovolené.

Absolventka lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové.

Účastnice 56. studentské vědecké konference Lékařské fakulty UK v HK v sekci klinických oborů.

V roce 2012 promována doktorem medicíny.

V témže roce zařazena do vzdělávacího programu IPVZ v oboru Všeobecné praktické lékařství.

V roce 2012 – 2013 absolvovala postragraduální vzdělávací program ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové.

V roce 2014 absolvovala kurz Terapeutické využití kinesio tapu.

V roce 2015 složila atestaci v oboru všeobecné praktické lékařství.

Je pravidelnou účastnicí vzdělávacích akcí pořádaných Českou lékařskou komorou a Sdružením praktických lékařů.

Držitelka diplomu celoživotního vzdělávání České lékařské komory.